Деловник за работа на Собранието
Извештај за работата на ОКСМ (период Мај 2022 – Мај 2023)
Записник од 30. годишно редовно собрание
ОКСМ годишна сметка 2022
Извештај - Комисија за наука и спорт
Извештај за работата на Комисијата за родова еднаквост во спортот
Ревизорски извештај
MOK Gender Equality Action Plan 2023