КОМИСИИ ПРИ МАКЕДОНСКИОТ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ

Во рамките на МОК функционираат неколку комисии и тоа:

- Етичка комисија на МОК
- Дисциплинска комисија на МОК
- Здравствена и Анти-допинг комисија на МОК
- Комисија на спортисти на МОК
- Маркетинг комисија на МОК
- Комисија за полова рамноправност на МОК
- Комисија за Едукација и култура на МОК
- Правна комисија
- Финансиска комисија
- Комисија за Неолимписки и Параолимписки спортови
- Комисија за е-спортови/нови спортови