КОМИСИИ ПРИ МАКЕДОНСКИОТ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ


Комисии на Олимпискиот комитет на Северна Македонија се:


а) Етичка комисија


б) Дисциплинска комисија


в) Здравствена комисија


г) Комисија на Спортисти


д) Комисија за родова рамноправност


ѓ) Неолимписки и паралимписки спортови


е) Едукација и култура


ж) Наука и спорт


з) Правна комисија


ѕ) Финансиска комисија


и) Маркетинг комисија