Назад
НОВ ЕРАЗМУС ПРОЕКТ

Започнавме со имплементација на новиот Еразмус проект,, Inclusion and Diversity in and through Sport ,, чија цел е да се креира методологија за поголема вклученост на млади лица со попреченост во спортско рекреативни активности. 


Координативнот состанок се одржа во Солун, на кој се разговараше за сите проектни активности и настани.


Проектот е координиран од Министерството за образование на Франција во партнерство со спортски организации од Данска, Шпанија, Португалија и Грција.  


Олимпискиот Комитет ќе го води делот со тестирање на теоретската методологија во практика, односно во училишта и во спортски клубови.


#IDI4SPORT

FB_IMG_1677746056514