Назад
Настан за презентација и евалуација на активностите и едукативните програми развиени во рамки на проектот GE Force

Во просториите на Европскиот Факултет во Скопје се оддржа јавниот настан за презентација и евалуација на активностите и едукативните програми развиени во рамки на проектот GE Force. Учесниците имаа можност во детали да бидат запознаени со онлајн едукативната програма наменета за млади лица вклучени во спортскиот сектор со цел надградување на нивните знаења за градење на инклузивна организациска култура. Оваа програма е бесплатна и дигитално достапна за сите. Освен програмата која се состои од седум модули, во рамки на овој проект заедно со останатите партнери развивме и дигитален прашалник односно самоевалуација која ќе им помогне на спортските организации да спонзаат колку родовата еднаквост односно родовата застапеност е интегрирана во нивната структура и политики. За повеќе информации посетете го сајтот https://genderequalityforce.com/ 

MOKKK 1