Назад
Градење на мостови за соработка преку спортот со македонската дијаспора во Корча и Поградец (видео)