Назад
Атлетс Спикерс
sara 1


Во Амстердам, Холандија МОК заедно со останатите партнери го оддржа својот втор состанок за проектот Атлетс Спикерс. Тема на овој состанок беше развивање и имплементирање на онлајн обука која ќе биде наменета и достапна за елитните спортисти и сите спортски работници овозможувајќи им да станат активни членови на општеството и им помогне во нивната транзиција во кариерата. Обуката ќе содржи шест теми: јавно говорење, стори телинг, медиа тренинг, невербална комуникација, подготовка за интервју за работа и социални медиуми.

Следете не за повеќе информации.

sara 2