Назад
ИНФОРМАЦИЈА

Денес, 08 Мај 2023 година (Понеделник), ќе се одржи редовно Собрание на ОКСМ со почеток во 17:00 часот, во хотел Лимак, ул. Јордан Мијалков бр.32, Скопје.


Редовното Собрание ќе го има следниот

Дневен ред:

- Избор на работно претседателство

- Избор на верификациона комисија

- Избор на записничар

- Избор на оверувач на записникот

- Усвојување на Записникот од последното одржано Собрание

- Усвојување на дневен ред

1. Извештај за работата на Олимпискиот комитет на Северна Македонија.

2. Усвојување на финансиските извештаи, ревизии и контроли.

3. Европски игри Краков-Малополска 2023 и Олимписки игри Париз 2024.

4. Тековни проекти на МОК.

5. Разно. 


Со почит,

Олимпискиот комитет на Северна Македонија

Покана - Редовно собрание на ОКСМ 2023
Извештај за работата на ОКСМ период Мај 2022-Мај 2023
Записник од 30. годишно редовно собрание
ОКСМ годишна сметка за 2022 година
Извештај - Комисија за наука и спорт
Извештај за работата на Комисијата за родова еднаквост во спортот
Ревизорски извештај
Gender Equality Action Plan 2023 – 2028

Видео извештај за работата на ОКСМ