Назад
РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО СПОРТСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕУ


Родовата еднаквост не е само една од основните демократски вредности на ЕУ, туку и фундаментален принцип на олимпизмот и интегрален приоритет на работата на Интернационалниот олимписки комитет и Интернационалните олимписки комитети.

Прочитајте повеќе за родовата еднаквост во спортските политики на ЕУ и нејзината актуелност на Извештајот објавен од #GAMESPROJECT


#fundedenbytheeuropeanunion